Brak możliwości realizacji planu spłaty w upadłości konsumenckiej.

W tym roku dostałem upadłość konsumencką, ale niestety nie jestem od pewnego czasu realizować planu spłaty w wysokości ustalonej przez sąd. Co w tym przypadku mogę zrobić. Odpowiedź na zadane przez pana pytanie znajduje się w przepisie prawa upadłościowego – Art.  49119.  [Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli] 1.  Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków […]

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka będącego konsumentem i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Przykładowo jeśli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej to z dniem ogłoszenia upadłości jednego z nich, syndyk ma prawo sprzedać nieruchomość w całości mimo, iż jeden z małżonków nie […]

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Skutki niewykonania planu spłaty. W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na […]

Upadłość konsumencka ZA i PRZECIW!

ZALETY – Brak majątku nie oznacza, że nie otrzymamy upadłości konsumenckiej. Sąd przy ustaleniu planu spłaty wierzycieli oprze się na ponoszonych przez upadłego kosztach życia i zarobkach otrzymywanych czy prognozowanych. Brak majątku nieruchomego może nawet być dla upadłego korzystny, bo syndyk nie poświęca czasu na procedurę związaną z wyceną nieruchomości i jej sprzedażą, a więc […]

Upadłość konsumencka czyli umorzenie długu

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Natomiast zgodnie z art. 4912 ust. 3 oraz art. 216aa Prawa upadłościowego, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu z pominięciem systemu teleinformatycznego […]

Upadłość konsumencka KROK PO KROKU

Często dostajemy od Was telefony i maile z zapytaniem jak tak naprawdę wygląda cała procedura składania wniosku i ogłaszania upadłości konsumenckiej. Postanowiliśmy więc zebrać wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu. Ustalenie wierzycieli i kwot zobowiązań. Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką. Czekanie na otrzymanie postanowienia Życie z syndykiem Syndyk obejmie zarząd majątkiem upadłego, zabezpieczy go przed […]

Na czym polega upadłość konsumencka?

Rozważam ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bo moje długi są na tyle duże, że nie jestem w stanie ich spłacać.  Zastanawiam się na czym polega upadłość konsumencka? Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? W jakim czasie od złożenia wniosku mogę otrzymać upadłość konsumencką? Chciałbym też wiedzieć jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej i jakie są ewentualne słabe strony […]

Ile kosztuje założenie wniosku o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, nie bez powodu. Po pierwsze z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, komornik umarza postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko nam. Za to dłużnikowi, przydzielony zostaje syndyk, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Następnie jak dłużnik nie ma majątku, wyznaczany jest plan spłaty, po którego uregulowaniu dłużnik może cieszyć się życiem […]

Upadłość konsumencka, a milionowe długi

Witam. Mam 50 lat i kilka milionów długu. Mój znajomy doradził mi przepisać nieruchomość na córkę i syna. Tak też zrobiłem i trzy i pół roku temu wszystko u notariusza przepisałem na syna i córkę. Teraz komornicy mnie nachodzą, nie wiem co robić. Chciałabym ogłosić upadłość konsumencką, bo teraz gdy jestem bez nieruchomości to uważam, […]