Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony upadlosckonsumenckawarszawa.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych. Invest Service 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 96-500, Czerwonka Parcel 19, NIP: 8371875978 jest administratorem danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 2. Cele przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w tym m.in. udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych czy też negocjowanie warunków ugodowych.
 3. Podstawa przetwarzania danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, która może być odwołana w każdym czasie.
 4. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a po tym czasie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 5. Prawa dotyczące danych osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Kontakt. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@opryski4you.pl lub pisemnie na adres: Invest Service 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 96-500, Czerwonka Parcel 19, NIP: 8371875978.
 7. Informacje dodatkowe
  Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi, m.in. z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 8. Bezpieczeństwo danych
  Invest Service 24 Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich utratą, zmianą, udostępnieniem osobom trzecim bez uprawnienia oraz przed jakimkolwiek innym nieuprawnionym dostępem.
 9. Zmiana polityki prywatności
  Invest Service 24 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie będziemy informować na stronie internetowej.