Bezskuteczność

Najczęściej zadawane pytania dotyczące upadłości konsumenckiej

Przedstawiamy najczęstsze pytania jakie zadają dłużnicy, chcący otrzymać upadłość konsumencką:

Upadłość konsumencka, a komornik?

 Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości dochodzi  do zawieszenia egzekucji komorniczej. Oznacza to zatem, że komornik nie może prowadzić żadnych, kolejnych czynności, natomiast z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wszyscy komornicy prowadzący naszą egzekucją umarzają postępowanie. W tym momencie tylko syndyk prowadzi postepowanie.

Co się dzieje jak nie podam wszystkich wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką?

Częsta sytuacja w praktyce, przychodzi dłużnik i informuje, że ma depresje, a listy od komorników wyrzucał lub palił ( nie ma pisma, nie ma problemu!). Tylko problem nie znika, szczególnie gdy zdecydujemy się na złożenie wniosku o upadło konsumencką i musimy wskazać wierzycieli, kwoty i wymagalność roszczenia. Jak to zrobić, gdy nie mamy dokumentów, a co gorsza nie wiemy gdzie zaciągaliśmy zobowiązanie. Należy skierować pisma do komorników, do BIK, BIG, wysłać zapytania do firm windykacyjnych.  Wskazane będzie pobranie e-nakazów w postępowaniu upominawczym.
Mimo to dłużnik obawia się, że mógł coś pominąć. Co będzie jeśli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zgłoszą się wierzyciele się ujęci w postępowaniu upadłościowym, czy ja wtedy muszę normalnie płacić zobowiązanie im należne, a może odwołają mi upadłość ( te myśli często krążą po głowie dłużnika….).

Owszem, co do zasadny nie umarzają się wierzytelności których dłużnik nie ujawnił, ale umyślnie.  Umyślność ma tu znaczenie decydujące, albowiem wierzyciel musi udowodnić, że dłużnik umyślnie nie ujawnił zobowiązań wobec tego wierzyciela. Ciężar udowodnienia spoczywa na wierzycielu. Należy zauważyć, że dłużnik zawsze ma interes w ujawnieniu wierzytelności, bo będą one podlegać umorzeniu. Wydaje się wiec, że dłużnik jest tu na pozycji wygranej.  

Czy istnieje jakiś rejestr, w którym mogę sprawdzić czy już dostałem upadłość? Czy rodzina i znajomi dowiedzą się, że mam ogłoszoną upadłość konsumencką?

Od 1 grudnia 2021 r. ogłoszenia dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych publikowane są zarówno w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak również w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Czy to prawda, że syndyk może sprawdzić mojego facebooka i inne portale społecznościowe?

Niestety, ale jest taka możliwość, że syndyk będzie szukał dłużnika na portalach społecznościowych, celem sprawdzenia czy nie zamieszka np. zdjęć z kosztownych wycieczek zagranicznych, mimo że deklaruje, iż zarabia najniższą krajową. Taki dłużnik staje się nie wiarygodny dla sądu i może liczyć się z większym planem spłaty.

Czy syndyk podobnie jak komornik, zabierze mi pieniądze z rozliczenia PIT?

Niestety syndyk, podobnie jak komornik zajmie wierzytelność w Urzędzie Skarbowym. Jednakże  „zabranie” będzie miało miejsce tylko do czasu ustalenia planu spłaty. Możliwe więc, że w trakcie postępowania upadłościowego syndyk raz zajmie środki z Urzędu Skarbowego, które będą przysługiwać dłużnikowi.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będę mógł prowadzić działalność gospodarczą?

Przepisy prawa upadłościowego nie wykluczają prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Założenie działalności gospodarczej już w toku postępowania upadłościowego jest wiec całkowicie możliwe. Niestety należy się liczyć tylko z ograniczeniem w kontekście otrzymania kredytu.