Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej i jakie długi w upadłości się nie umarzają?

Upadłości konsumenckiej nie może ogłosić: Co ważne upadłości konsumenckiej nie mogą też, ogłosić: Co do zasady upadłość konsumencka jest dostępna wyłącznie dla osób nieprowadzących firm ( długi mogą pochodzić z działalności ale działalność musi być zamknięta.) Zawieszenie działalności nie uprawnia do ogłoszenia niewypłacalności. Przepisy prawa upadłościowego nie wykluczają jednak rozpoczęcia działalności gospodarczej już po ogłoszeniu […]

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Przesłanki: – Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. -Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. – Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. – W momencie złożenia wniosku dłużnik nie może […]

Jak zablokować licytacje komorniczą?

Komornik wysłał mi dziś informację iż stawi się u mnie na czynność opisu i oszacowania nieruchomości. Dowiedziałem się z internetu, że po tej czynności komornik wyznaczy termin licytacji i sprzeda nieruchomość. Co mogę zrobić, jak się sprzeciwić i jakie działania mogę podjąć w celu zablokowania licytacji komorniczej? Komornik, który zajął nieruchomość poprzez umieszczenie wpisu w […]

Brak możliwości realizacji planu spłaty w upadłości konsumenckiej.

W tym roku dostałem upadłość konsumencką, ale niestety nie jestem od pewnego czasu realizować planu spłaty w wysokości ustalonej przez sąd. Co w tym przypadku mogę zrobić. Odpowiedź na zadane przez pana pytanie znajduje się w przepisie prawa upadłościowego – Art.  49119.  [Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli] 1.  Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków […]

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka będącego konsumentem i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Przykładowo jeśli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej to z dniem ogłoszenia upadłości jednego z nich, syndyk ma prawo sprzedać nieruchomość w całości mimo, iż jeden z małżonków nie […]

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Skutki niewykonania planu spłaty. W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na […]

Upadłość konsumencka ZA i PRZECIW!

ZALETY – Brak majątku nie oznacza, że nie otrzymamy upadłości konsumenckiej. Sąd przy ustaleniu planu spłaty wierzycieli oprze się na ponoszonych przez upadłego kosztach życia i zarobkach otrzymywanych czy prognozowanych. Brak majątku nieruchomego może nawet być dla upadłego korzystny, bo syndyk nie poświęca czasu na procedurę związaną z wyceną nieruchomości i jej sprzedażą, a więc […]

Upadłość konsumencka czyli umorzenie długu

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Natomiast zgodnie z art. 4912 ust. 3 oraz art. 216aa Prawa upadłościowego, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu z pominięciem systemu teleinformatycznego […]

Upadłość konsumencka KROK PO KROKU

Często dostajemy od Was telefony i maile z zapytaniem jak tak naprawdę wygląda cała procedura składania wniosku i ogłaszania upadłości konsumenckiej. Postanowiliśmy więc zebrać wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu. Ustalenie wierzycieli i kwot zobowiązań. Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką. Czekanie na otrzymanie postanowienia Życie z syndykiem Syndyk obejmie zarząd majątkiem upadłego, zabezpieczy go przed […]