Poręczenie a spłata długu

Poręczyłam kredyt. Czy muszę spłacać długi koleżanki?

Dziś odpowiemy na pytanie Pani Justyny, która kilka lat temu poręczyła kredyt swojej koleżance. Zadłużenie koleżanki spowodowało zlicytowanie jej nieruchomości i poważne problemy finansowe. Doradzamy co zrobić w takiej sytuacji i czy zawsze konieczna będzie spłata całości długu.

Mam na imię Justyna. Kilka lat temu poręczyłam kredyt mojej koleżance. Była to taka formalność, bo koleżanka dobrze zarabiała i miała nieruchomości. Niestety koleżanka popadła w poważne problemy finansowe, zlicytowali jej nieruchomości, a na koniec ogłosiła upadłość konsumencką. Teraz boje się, bo komornik przyszedł do mnie i twierdzi, że skoro Ona nie płaci i ma ogłoszoną upadłość konsumencką to muszę spłacać ja. Ja sama zarabiałam trochę więcej niż najniższa krajowa, nie mam nieruchomości ani ruchomości. Nie dam rady tego spłacać. Czy to prawda, że ja muszę płacić dług za koleżankę? Jak mam sobie poradzić?

Zgodnie z art. 876 § 1 k.p.c. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to dla Pani jako poręczyciela, że komornik ma w pełni prawo egzekwować należność od Pani, albowiem po skutecznym przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej koleżanki, dług upadłego wobec banku przestaje istnieć.

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, poręczyciel ma także ograniczone prawo do dochodzenia od niego roszczenia zwrotnego związanego ze spłaceniem jego długu. Zgodnie bowiem z prawem upadłościowym, ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań koleżanki jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy Panią, a koleżanką. Jest więc Pani w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Wierzyciel może bowiem wyegzekwować od Pani cały dług, natomiast Pani może żądać od upadłego dłużnika tylko tyle, ile zostanie ustalone w planie spłaty wierzycieli, a nie będzie to na pewno kwota która wystarczy choćby w połowie na spłatę długu. Po wykonaniu planu spłaty umorzeniu podlega także dług upadłego wobec poręczyciela. Upadły staje się wolny od zobowiązań. Poręczyciel natomiast sam może stać się niewypłacalny. Jeśli ma Pani tylko ten dług lub jeszcze inne zobowiązania, i od co najmniej trzech miesięcy nie jest Pani w stanie regulować tych zobowiązań, również Pani może skorzystać z upadłości konsumenckiej.