Upadłość kosnsumencka a utrata dorobku

Proszę o poradę. Mieliśmy 4 hektary ziemi, mąż pracował na PKP. Ja zajmowałam się dziećmi i domem, nie pracowałam zawodowo. Chowaliśmy kilka świnek, krowę i kurki. 5 lat temu mąż stracił pracę. Mieliśmy trochę oszczędności i postanowiliśmy wziąć kredyt i dokupić 3 hektary ziemi i podstawowy sprzęt rolniczy – używany. Zdecydowaliśmy się na uprawę ziemniaków i warzyw. Ponieśliśmy duże koszty i ogromny nakład pracy z nadzieją na zwrot i dochód. Niestety zyski okazały się mierne. Wpływ na to miały niskie ceny naszych produktów i problemy z ich sprzedażą. Nie odzyskaliśmy nawet kosztów. Utopiliśmy pieniądze. Nie było środków na spłatę kredytów. Zaległości nas przerastały. Mąż podupadł na zdrowiu, ale renty mu odmówiono. Ja pracuje obecnie w przedszkolu jako pomoc i zarabiam najniższą krajową. Ledwo wystarcza nam na skromne życie. Komornik prowadzi egzekucję z naszych nieruchomości, w tym tej w której mieszkamy. Czeka nas utrata całego dorobku życia. Co z nami będzie jak stracimy dom. Nieruchomości wyceniono na 1 milion złotych, a długów mamy zdecydowanie więcej. Słyszeliśmy o upadłości konsumenckiej, podobno jest to jakieś wyjście z długów. Czy mogliby Państwo nam pomóc?

Upadłość konsumencka ma na celu pomóc dłużnikowi w uwolnieniu się od ciążących na nim zobowiązań, niemożliwych do spłaty. W trakcie postępowania niektóre zaległości mogą zostać umorzone, inne zaś zostaną pokryte przez część majątku upadłego pod warunkiem, że ten majątek będzie istniał i nadawał się do spieniężenia.  Państwo mają już prowadzone postępowanie egzekucyjne, dlatego też należy się spieszyć, aby pieniądze ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości przez komornika, weszły w skład masy upadłości i w tym postępowaniu zaspokoiły wierzycieli.

Dla upadłego, którego nieruchomość jest sprzedana w upadłości konsumenckiej lub nawet w postępowaniu egzekucyjnym, ale trafią jeszcze środki do masy upadłości, bardzo korzystny jest art.  342a. ust.1 prawa upadłościowego : „Jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.” Aby mogli Państwo otrzymać kwotę na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych musicie zamieszkiwać nieruchomość, która weszła w skład masy upadłości. Zamieszkiwanie oznacza rzeczywiste i stałe przebywanie w danym lokalu lub domu. W Państwa przypadku kwota ta byłaby przyznana. Kwota wypłacana jest na wniosek upadłego, jednorazowo przez syndyka. Upadłemu może być również przyznana zaliczka na poczet kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pod warunkiem, że fundusze masy upadłości na to pozwalają, a lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nie został jeszcze sprzedany. Niestety konieczne będzie wyprowadzenie się z nieruchomości i np. wynajęcie mieszkania z ww. środków przyznanych przez sąd. Jest to i tak korzystne rozwiązanie, bo w postępowaniu egzekucyjnym zostaliby Państwo bez nieruchomości i z długami, które powiększałyby się o odsetki. Dlatego też radzę podjąć niezwłoczne kroki i złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Natomiast zgodnie z art. 4912 ust. 3 oraz art. 216aa Prawa upadłościowego, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu z pominięciem systemu teleinformatycznego czyli na wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym dotychczasowym papierowym formularzu złożonym w biurze podawczym sądu lub nadanym pocztą. Jeśli oboje Państwo mają długi, muszą zostać złożone dwa odrębne wnioski. W przygotowaniu ich może Państwu pomóc prawnik, specjalizujący się w tej materii.

Od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może minąć do kilku miesięcy. Następnie sprzedaż nieruchomości przed syndyka również może potrwać kilka miesięcy, także mogą mieszkać Państwo jeszcze w nieruchomości przynajmniej przez kilka do kilkunastu miesięcy, natomiast trzeba zaakceptować fakt sprzedaży nieruchomości.