Czy niesprzedawalna nieruchomość może być wyłączona z masy upadłości?

Dziś przedstawimy sytuację pani Martyny, która posiada 1/2 udziałów w domku na wsi, tym samym zmagając się z dużymi długami. Boi się, że udziały zostaną zlicytowane przez komornika. Czy może w tej sytuacji skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Mam na imię Martyna. Mam ½ udziału w nieruchomości. Nieruchomość to niewielka działka na wsi z domem drewnianym. Mam długi, komornik próbował już sprzedać ten udział w nieruchomości ale nie udało się. Ja tam mieszkam z córką.  Nie mamy nawet bieżącej wody, ale dajemy radę. Zastanawiam się nad upadłością konsumencką, bo wiem że może mogłabym wyjść z długów. Zarabiam 4300 zł miesięcznie. Wiem, że nigdy nie spłacę moich długów, ale boję się też stracić dom. Wiem, że nieruchomość jest nieatrakcyjna i nikt Jej nie chce, ale co zrobi syndyk w upadłości konsumenckiej? Czy jemu uda się sprzedać, słyszałam też że syndyk może zrezygnować ze sprzedaży jak nie będzie chętnych, tylko nie wiem czy tak jest naprawdę, czy to tylko plotki.

W trybie art. 315 prawa upadłościowego „Sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami.” Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

Często sprzedaż udziału w nieruchomości jest bardzo trudna lub nawet niemożliwa. W Pani przypadku, może być podobnie. Nieatrakcyjna nieruchomość, ½ udziału, której komornik, mimo kilku prób nie sprzedaje, może nie znaleźć oferenta. W takiej sytuacji Sąd w upadłości konsumenckiej ma możliwość wyłączyć taki składnik majątkowy z masy upadłości. Nie wiadomo jednak czy do wyłączenia tego udziału dojdzie na pewno. Sąd może podjąć decyzję już na samym początku sugerując się niepowodzeniem licytacji komorniczych. W Pani sytuacji jest to prawdopodobne, a sąd nie będzie generować kosztów postępowania w sytuacji gdy szansa sprzedaży udziału jest nikła.