Upadłość konsumencka a przeznaczenie pieniędzy na wyjazdy

Chciałabym złożyć wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej i zastanawiam się czy dostanę upadłość. Byłam młodą dziewczyną i brałam liczne kredyty po to, żeby pokazać koleżankom że stać mnie na najlepsze ciuchy i wyjazdy. Nigdy wcześniej nie mogłam sobie na to pozwolić bo rodzice żyli biednie. Brałam małe kredyty, głównie w provident i innych takich firmach. Teraz już gdy planuje wyjść za mąż chciałabym pozbyć się długów i zacząć normalnie funkcjonować. Czy dostanę upadłość? Ponadto nie mam majątku, zarabiam tylko najniższą krajową.

Szanowna Pani przesłanką pozytywną do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest niewypłacalność dłużnika, czyli sytuacja gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przynajmniej przez trzy miesiące. Brak majątku nie jest powodem do nie dostania upadłości konsumenckiej. Jednak nie powinna Pani podawać we wniosku, że pieniądze z kredytów przeznaczyła Pani na ciuchy i wyjazdy, aby zaimponować znajomym, bo będzie to powodem do uznania, że doprowadziła Pani do niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.