Czy warto samodzielnie składać wniosek o upadłość konsumencką?

Składanie wniosku o upadłość konsumencką samodzielnie jest możliwe, ale wymaga bardzo dokładnego zapoznania się z procesem oraz przepisami prawnymi dotyczącymi tej kwestii. Wymaga to dużego nakładu czasu i wysiłku, a także wiedzy na temat procedur sądowych.

Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką musi posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego i postępowania sądowego, a także znać szczegóły dotyczące swojej sytuacji finansowej. Błędy w sporządzaniu wniosku lub niewłaściwe zabezpieczenie swojego interesu mogą skutkować odrzuceniem wniosku lub pogorszeniem sytuacji finansowej.

Z tego powodu, jeśli osoba nie jest pewna, czy potrafi samodzielnie sporządzić wniosek o upadłość konsumencką, zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika lub organizacji specjalizującej się w udzielaniu pomocy osobom zadłużonym.

Na dowód tej tezy, niech posłużą dwa pytania indywidualnych osób, które zostały skierowane do nas, wraz z odpowiedziami.

Mam na imię Martyna, mam 28 lat. Złożyłam sama wniosek o upadłość. Dostałam upadłość ale teraz ustalono mi plan spłaty w wysokości 2000 zł. Ja nie wiem czemu taka kwota, przecież zarabiam tylko 2500 zł na zlecenie. Koleżanka też składała wniosek o upadłość, jej pisał prawnik i ma plan spłaty 300 zł, a jest zatrudniona na tym samy stanowisku co ja. Co ja mam zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedź:

Szanowna Pani wniosek o upadłość konsumencką można pisać samodzielnie, ale nie znając procedur i praktyki w tej dziedzinie, można popełnić błędy już na samym etapie pisania wniosku o upadłość, które mogą w przyszłości spowodować konsekwencje w postaci wysokiego planu spłaty. W sytuacji obecnej powinna Pani skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie upadłości, który zaskarży postanowienie o planie spłaty, pod warunkiem że nie minął ustawowy termin, bo w przeciwnym wypadku postanowienie się uprawomocni.

Mam 35 lat. Złożyłam samodzielnie wniosek o upadłość i sąd oddalił mi na podstawie art. 11 ust 1 prawa upadłościowego. Ja nic z tego nie rozumiem. Od miesiąca i paru tygodni nie płacę za czynsz w mieszkaniu i mam też mały kredyt który też nie płacę z miesiąc. Nie rozumiem, czemu sąd nie chce ogłosić upadłości, skoro mam długi i nie mogę ich spłacać, bo straciłam pracę.

Odpowiedź:

Szanowna Pani. Samodzielne składanie wniosku o upadłość konsumencką często kończy się oddaleniem wniosku. Warto byłoby przedtem chociaż skonsultować się z prawnikiem. Art. 11 ust 1 prawa upadłościowego, mówi : „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.” Natomiast domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące. Według tego przepisu nie jest Pani niewypłacalna, bo wobec Pani nie zaistniało domniemanie utraty wykonywania zobowiązań pieniężnych , których opóźnienie przekracza trzy miesiące. Gdyby złożyła Pani ten wniosek za dwa miesiące już przesłanka z tego przepisu zostałaby spełniona i otrzymałaby Pani upadłość konsumencką.