Egzekucja komornicza, a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, a egzekucja komornicza

Witam, złożyłem wniosek o upadłość konsumencką, ale dziś komornik zlicytował moją nieruchomość. Czy to oznacza, że pieniądze ze sprzedaży mojego mieszkania trafią do komornika?

Szanowny Panie, wszystko zależy od daty wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości, czy przed prawomocnym przybiciem czy po prawomocnym przybiciu. Jeśli ogłoszenie upadłości nastąpi przed prawomocnym przybiciem, zgodnie z art. 146 ust. 1 p.u. postępowanie egzekucyjne zawiesza się z mocy prawa, a kolejno po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości umarza się z mocy prawa. Ogłoszenie upadłości i zawieszenie postępowania z mocy prawa uniemożliwia uprawomocnienie się przybicia, a w konsekwencji wydanie postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości.

Jeśli ogłoszenie upadłości następuje po prawomocnym przybiciu, zgodnie z art. 146 ust. 1 p.u. ogłoszenie upadłości nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości pod warunkiem wpłaty przez nabywcę w zakreślonym przez sąd terminie ceny nabycia. Oznacza to, iż nieruchomość będąca przedmiotem postępowania egzekucyjnego nie wchodzi w skład masy upadłości i nie będzie podlegała likwidacji poprzez sprzedaż przez syndyka, a nabywca po wpłacie pełnej ceny w terminie uzyska własność wraz z przysądzeniem.