Ukrycie nieruchomości w upadłości konsumenckiej

Mam długi i chciałbym dostać upadłość konsumencką. Jestem właścicielem małej działki na mazurach i chciałbym żeby syndyk nie dowiedział się o tej nieruchomości. Nie chce podać tej informacji, bo inaczej syndyk sprzeda nieruchomość. Czy syndyk znajdzie moją nieruchomość i co się stanie wtedy.

W wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uwzględnić nieruchomości, których jesteśmy właścicielami. Syndyk szuka nieruchomości poprzez sprawdzenie ksiąg wieczystych, wysłanie zapytań do urzędu skarbowego. Bardzo szybkie jest ustalenie czy dłużnik wskazał prawdziwe informacje we wniosku. Niezgodność informacji podanych we wniosku o ogłoszenie upadłości z informacjami uzyskanymi przez syndyka może skutkować umorzeniem postępowania.