Plan spłaty a najniższe wynagrodzenie

Mam 50 lat, najniższe wynagrodzenia, na utrzymaniu mam syna. Nie mam żony, bo dawno się rozwiedliśmy, wyjechała i nie ma z nią kontaktu. Mieszkam w mieszkaniu komunalnym. Nie jestem w stanie więcej dorobić bo cierpię na bóle kręgosłupa, a niestety odmówiono mi renty. Długi mam, w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zapożyczałem się głownie na działalność gospodarczą, którą prowadziłem przez jakiś czas. Miałem firmę sprzątającą, ale niestety musiałem ją zamknąć. Teraz żyje skromnie. Proszę mi powiedzieć czy sąd ustalając plan spłaty w upadłości konsumenckiej, weźmie pod uwagę moją sytuację finansową.

Zanim długi zostaną całkowicie umorzone, Sąd ustali plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty Sąd ustala biorąc pod uwagę indywidualną ocenę sytuacji finansowej i życiowej dłużnika jak również wielość i wysokość zobowiązań. Sąd oceni, biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego, jakie raty możliwe są do zapłaty przez dłużnika, tak aby umożliwić także dłużnikowi normalne funkcjonowanie. Konkretne miesięczne raty będą zatem uzależnione od wysokości dochodów, statusu rodzinnego, liczby osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, ale również jego sytuacji zdrowotnej . Biorąc pod uwagę, że ma Pan najniższe wynagrodzenie, jest Pan chory i ma na utrzymaniu syna, są ustali z pewnością  plan spłaty w niskiej kwocie.