Trwałe niewykonywanie spłat w ramach planu spłaty w upadłości konsumenckiej.

Mam 50 lat, rentę i mieszkam w mieszkaniu komunalnym. Zadłużenie które powstało dotyczy zaciągnięcia kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność powodowała straty, nie dawałem rady spłacać zadłużenia. Mam czynne postępowania egzekucyjne. Dowiedziałem się też że jestem poważnie chory i mam teraz rentę. Do pracy nie nadaję się z przyczyn zdrowotnych. Nie mogę prowadzić nawet samochodu. Nie mam dieci, jestem samotny. Czy jest możliwe że dostanę upadłość konsumencką i niski plan spłaty.

Z przedstawionego stanu, wynika, iż spełnia Pan przesłanki do otrzymania upadłości konsumenckiej. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Stan zdrowia, renta i brak osób które mogłyby Panu pomoc są przesłanką do ustalenia niskiego planu spłaty, a także umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Musi Pan do wniosku załączyć decyzję przyznającą Panu prawo do renty, dokumenty leczenia, a także opis sytuacji w jakiej obecnie Pan się znajduje.