Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska a upadłość konsumencka.

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka będącego konsumentem i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Przykładowo jeśli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej to z dniem ogłoszenia upadłości jednego z nich, syndyk ma prawo sprzedać nieruchomość w całości mimo, iż jeden z małżonków nie […]