Jak zablokować licytacje komorniczą?

Komornik wysłał mi dziś informację iż stawi się u mnie na czynność opisu i oszacowania nieruchomości. Dowiedziałem się z internetu, że po tej czynności komornik wyznaczy termin licytacji i sprzeda nieruchomość. Co mogę zrobić, jak się sprzeciwić i jakie działania mogę podjąć w celu zablokowania licytacji komorniczej? Komornik, który zajął nieruchomość poprzez umieszczenie wpisu w […]