Małżeństwo a upadłość konsumencka

Mój narzeczony ma długi i zamierza złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Chciałabym się dowiedzieć czy jak będziemy już mężem i żoną to jego długi przejdą też na mnie, i czy w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym będę ciągana po sądach. Jestem właścicielem nieruchomości i kilku samochodów i nie chciałabym żeby zostały zabrane na zaspokojenie długów męża.

Szanowna Pani, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków na podstawie art. 124 Prawa upadłościowego powstaje między małżonkami z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi w całości do masy upadłości tego z małżonków, który pierwszy ogłosił upadłość konsumencką, a podział majątku jest niedopuszczalny. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.  Pani nieruchomość i samochody nabyte zostały przez Panią przed zawarciem małżeństwa, a zatem nie wchodzą w skład majątku wspólnego.