Bezskuteczność

Bezskuteczność czynności prawnej w postępowaniu upadłościowym

Jestem mężczyzną w średnim wieku, mam duże długi, około miliona. W grudniu 2022 r sprzedałem należącą do mnie, a jeszcze nie zajętą przez komornika nieruchomość. Mieszkanie było w starym budownictwie, rzeczoznawca majątkowy wycenił je na 200 tysięcy złotych, a sprzedałem je za 210 tysięcy złotych. Kilka miesięcy po sprzedaży złożyłem do Sądu wniosek o upadłość konsumencką. A teraz po czasie, dowiedziałem się że syndyk na podstawie art. 127 ustęp 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, chce ubezskutecznić moją sprzedaż. Czy syndyk może tego dokonać i na jakiej podstawie?

Przytoczony przez Panią przepis stanowi” „Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.”

Oczywiste jest, że dokonał Pan sprzedaży nieruchomości przed upływem roku od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czynności dokonał Pan odpłatnie. Wobec tego te przesłanki do zastosowania przepisu są spełnione. Natomiast ostatnia przesłanka, wskazuje że „wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej”, i ta właśnie przesłanka nie występuje w Pana sytuacji, albowiem dokonując sprzedaży mieszkania, wcześniej oszacował Pan jego wartość z pomocą rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił ją na kwotę 200 tysięcy złotych, a Pan sprzedał ją za 210 tysięcy złotych, a to oznacza że wartość świadczenia upadłego nie przewyższa w rażącym stopniu wartości świadczenia otrzymanego. Powinien Pan pokazać operat szacunkowy nieruchomości syndykowi, który powinien biorąc pod uwagę brak spełnienia ostatniej przesłanki z ww. artykułu odstąpić od czynności.