Czy niesprzedawalna nieruchomość może być wyłączona z masy upadłości?

Dziś przedstawimy sytuację pani Martyny, która posiada 1/2 udziałów w domku na wsi, tym samym zmagając się z dużymi długami. Boi się, że udziały zostaną zlicytowane przez komornika. Czy może w tej sytuacji skorzystać z upadłości konsumenckiej? Mam na imię Martyna. Mam ½ udziału w nieruchomości. Nieruchomość to niewielka działka na wsi z domem drewnianym. […]