Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Przesłanki: – Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. -Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. – Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. – W momencie złożenia wniosku dłużnik nie może […]