JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Jak ogłosić upadłość konsumencką oraz kto może ogłosić upadłość konsumencką? To pytania coraz częściej stawiane przez naszych Klientów. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na szereg pytań.

Konieczne jest złożenie wniosku o upadłość przed Sąd Upadłościowy. Procedura powinna trwać do 6 miesięcy.

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) jest ogłaszana przez sąd na wniosek złożony na formularzu. Wniosek o upadłość konsumencką zawiera:

- dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,

- wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,

- wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

- aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

- informacje o osiągniętych przychodów w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku,

- informacje o kosztach poniesionych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,

- informacje o transakcjach z ostatnich dwunastu miesięcy dotyczących nieruchomości, akcji, udziałów w spółkach oraz ruchomości, wierzytelności lub innych praw, których wartość przekracza 10 000 zł,

- spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,

- listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,

- oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu. Wniosek powinien być opłacony – opłata wynosi 30,00 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Ustawa wskazuje wyłącznie niewypłacalność, więc każdy ma możliwość oddłużenia!

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek do Sądu Upadłościowego może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która w ogóle nie prowadziła lub zamknęła działalność gospodarczą.

Czy upadłość konsumencka może być ogłoszona przez przedsiębiorcę? W tym celu niezbędne jest wcześniejsze zakończenie prowadzenia firmy. Dopiero wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zamknięciu postępowania przez Sąd dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to jedyna szansa na uwolnienie się od długów raz na zawsze, gdy ich wysokość przekracza nasze możliwości finansowe. Dla niektórych taki scenariusz wydaje się nierealny, dla naszych klientów to prawdziwa ulga, radość i łzy szczęścia. Pomogliśmy wielu Polakom oddłużyć się i zacząć godnie żyć. Warto zostawić kontakt i porozmawiać o upadłości. Dołącz do ludzi, którzy zaczęli nowe finansowe życie.

Zastanawiasz się, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Upadłość w Warszawie


  STRONA DO WYNAJĘCIA

  +48 690 447 500
  biuro@agencjareklamowawarszawa.pl

  Strona do wynajęcia

  Zajmujesz się upadłością konsumencką? Chcesz pozyskiwać Klientów za pośrednictwem tej strony www?


  Napisz: kontakt@it-agencja.pl

  www.it-agencja.pl